Fagforbundet Vestland - 4 885 foton - 1 recension - Facebook

6914

Det 40. nordiske Juristmøte - De Nordiske Juristmøter

1. 15 Barneloven § 30. 16 Lov om vergemål (vergemålsloven) av 26.03.2010. 17 Vergemålsloven § 9.

  1. Gruppdynamik på arbetsplatsen
  2. Ebbot lundberg d day dreamer
  3. Kemi at
  4. Julbord eventcenter norrköping
  5. Skattetabell procentsats
  6. Seeking employment letter

(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette følger av forvaltningsloven § 13. Taushetshetsplikt er i hovedsak begrunnet i hensynet til personlig integritet og personvern. For at ulike instanser skal kunne utføre sine oppgaver overfor den enkelte, er det dessuten viktig at det eksisterer et tillitsforhold mellom den enkelte og tjenesteyteren. og opplysningsplikt i forvaltningen, slik at brukerne har forutsetninger for å løse de rettsspørsmålene som kan oppstå. Det gås her derimot ikke inn på spørsmålet om det er behov Forvaltningsloven inneholder også bestemmelser om forvaltningens informasjons- og opplysningsplikt.

Det 40. nordiske Juristmøte - De Nordiske Juristmøter

Se hela listan på jusleksikon.no Opplysningsplikt Når pasienten eller andres liv kan være i fare, har helsepersonell plikt til å gi opplysninger om dette videre. Alle som er underlagt taushetsplikt, skal varsle barnevernet dersom de får kjennskap til at barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling. DEKNING’AV’SAKSKOSTNADER’ETTER’ FORVALTNINGSLOVEN’§36 Advokat’AndersEvjenth Tlf:90186418E Gpost:ae@bull.no’ Lovfestet opplysningsplikt. I tilfeller hvor bestemmelsen om opplysningsplikt ikke regulerer forholdet til taushetsplikt, er det alminnelig antatt at lovbestemt taushetsplikt går foran opplysningsplikten.

Tredje sjösäkerhetspaketet Klassdirektivet, Klassförordningen

eller. med hjemmel i fvl. § 13 b nr. 5 Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir. Veilederen er tydelig på helsevesenets taushets- og opplysningsplikt, men ikke brannvesenets.

Opplysningsplikt forvaltningsloven

Bruk av forvaltningslova § 15-2. Særlege reglar om klageinstans § 15-3.
Wallhamn jobb

Stk. 2.

15 Barneloven § 30. 16 Lov om vergemål (vergemålsloven) av 26.03.2010.
Tidsskillnad portugal sverige

apa lathund lnu
favorit translate engelska
handelsbanken presskonferens 2021
lnu att skriva filmmanus
ortoma bta
svinkoppor munnen bild

Administrativa sanktioner - Helda - Yumpu

Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.For at barnevernet skal kunne ivareta denne oppgaven er barnevernet avhengig av at andre som kjenner barnets situasj Den 1. januar 2017 trådte den nye Skatteforvaltningsloven i kraft. Hovedformålet med den nye loven er å styrke den skattepliktiges rettssikkerhet.


Samboavtal dödsfall
handbagage på flyget

Download Sjfartsloven\, Sjmannsloven - myrevolite.com

1624 af 26. december 2013. Forvaltningsloven indeholder regler, som tillægger borgerne forskellige rettigheder og beføjelser i forbindelse med myndighedernes behandling af en sag. I lovens kapitel 4 fastsættes nærmere regler om parters aktindsigt i afgørelsessager.