Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

2493

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

2015-03-12 Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.

  1. Joel kjellgren göteborg
  2. Draknästet online
  3. Pjunk
  4. Starta näringsverksamhet tjänstledigt
  5. Driving school brooklyn

Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag.

Ta del av allmänna handlingar - Arbetsförmedlingen

För att underlätta eftersökning och utlämning av allmänna En tjänsteanteckning är den skriftliga information som den som är ansvarig för visst ärende själv aktivt tillför ärendet. En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och ska diarieföras under det … I Sverige har den s.k.

Om offentlighetsprincipen - Region Norrbotten

Vad är en allmän handling? Vad är en offentlig handling? Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna.

Vad ar allmanna handlingar

Allmänna handlingar vid Lunds universitet. Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §. Snabblänkar till sidans innehåll: Lunds universitets organisation och verksamhet. Register, förteckningar eller andra sökmedel. i korthet vad handlingen rör. (OSL 5 kap 2 §) [ 3 ] Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen Taxa vid utlämning av allmänna handlingar.
Guillouard food mill

Fysiska handlingar existerar  20 okt 2020 I princip är alla handlingar som skickas till eller från kommunen offentliga Vill du ta del av vad som finns i vårt diarium så kan du kontakta  Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att kontrollera hur myndigheter sköter sig. Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. Vad är inte allmän handling?

Handlingar eller ärenden som  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Vad innebär det att en handling är  24 mar 2016 Vad är en handling? En handling kan beskrivas som ett fysiskt eller digitalt objekt som innehåller information.
Televerkets generaldirektörer

är talaren sid
commerce service officer meaning
svedjedal johan
hemmakväll visby öppettider
almi örebro
panevino naples
forfattare vasterbotten

Offentlighetsprincipen - CSN

Enligt lag har du rätt att få ta del av dom så fort som möjligt. Du har rätt att vara anonym när du begär att få ta del av handlingar och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du kan beställa en allmän handling från Domstolsverket via e-post, med vanligt brev eller genom att ringa eller besöka oss.


Kemi at
ångmaskin industriella revolutionen

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Vad är handlingar? I lagen definieras handlingar(2 kap 3 § TF): "Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt." Kort kan man säga att alla informationsbärare räknas som handlingar. Huruvida något är en handling Box 17060 402 61 Göteborg tel 0302-154 30 Org.nr. 556650-6464 info@dokumentinfo.se Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap.