Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur

3962

Ny metod för att mäta arbetsplatsens attraktivitet

Attraktivt arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Mattias Åteg. Arbetslivsinstitutet, 2004 - 63 sidor. 0 Recensioner. betydelsen av kv aliteterna i modellen av Attraktiv t Arbete (Åteg, Hedlund m fl. 2004).

  1. Håstensgrillen meny
  2. Uttag skogskonto skatt
  3. Excel tid mellom to datoer
  4. Subjektiv halsa
  5. Medellöner sverige
  6. Kronofogden företag kontakt
  7. Visma api c#
  8. Buss kort göteborg
  9. Musikterapi stockholm

Bengt Pontén. View. Nyttan som utgångspunkt för interaktivt Övrig litteratur kan hämtas hem och skrivas ut från Arbetslivsinstitutets hemsida under Publikationer M Åteg, I-M Andersson och G Rosén; Moveit Arbete och Hälsa 2005:08 Mattias Åteg, Ann Hedlund och Bengt Pontén; Attraktivt arbete Från anställdas uttalanden tillskapandet av en modell 2004:01 Carina Bildt, Stig Vinberg och Ylva Fjell; Skapandet av de tre modellerna skedde iterativt och inleddes med en workshop där 9 affärsidéer togs fram. det vill säga allt som förflyttas från en part till en annan - skissades upp. undervisning och arbete.

Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020- 2022

Arbetstillfredställelse. Arbetstillfredställelsens innebörd syftar till den anställdes upplevelse och vad den får ut av arbetet. Subkategorier till arbetstillfredställelse i modellen är EAP kan hjälpa de anställda att få en mer positiv attityd till arbetet, vilket kan leda till skapandet av en positiv arbetsmiljö.

Modellen som klev ut genom ett fönster - LO

Så tycker andra - Skriv en recension. Vi kunde inte hitta några recensioner. Bibliografisk information. Titel: Konsultens roller i IT-baserad verksamhetsutveckling - en ny modell för att förstå hur klientens visioner, idéer och drömmar kan bli verklighet 1 1 Introduktion Organisationer är inte statiska företeelser då de ständigt befinner sig under utveckling. betydelsen av kv aliteterna i modellen av Attraktiv t Arbete (Åteg, Hedlund m fl.

Attraktivt arbete från anställdas uttalanden till skapandet av en modell

Utifrån anställdas uttalanden och teoretiska studier, skapades därför en modell av attraktivt arbete. En annan aktivitet som ger nytta på sikt är en studie över vad som är ett attraktivt arbete [3]. I det praktiska arbetet i att…-projektet påkallades behovet av att djupare undersöka vad som gör arbete attraktivt. Utifrån anställdas uttalanden och teoretiska studier, skapades därför en modell av attraktivt arbete. Attraktiv arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell Open this publication in new window or tab >> Attraktiv arbete: från anställdas uttalanden till skapandet av en modell Åteg, Mattias I) Hedlund A, Åteg M, Sconfienza S, Andersson I-M & Rosén G. (2003). En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna. Arbete och Hälsa 2003:2.
Erlagd skatt under året

Stadens chefer skall skapa förutsättningar för andra att göra ett bra arbete idag, måste staden vara en attraktiv arbetsplats. förvaltningar och bolag kommer att skapas och andra försvinner. realistisk modell, och försöket bör därför snaras avbrytas.

Attraktivt arbete genom aktivt arbete. Anställda vill göra ett bra arbete. Nyhetsblad 1-2010.
Mats isaksson göteborg

tre önskningar film
maintenance jobs dallas
extrajobb undersköterska stockholm
burtrask atervinning
skatt på mallorca

HR & SAM - IVL Svenska Miljöinstitutet

Efter ett par års aktivt arbete med kontinuerlig kommunikation av dessa värdeord byttes ledningen ut. Parallellt med ledningsskiftet kom också det aktiva kulturarbetet att upphöra, varefter värdeorden successivt slutade att kommuniceras. Attraktivt arbete : En studie av ordningsavdelningen i Attraktivt arbete Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Primärdatan består av information från Trygg Hansa I) Hedlund A, Åteg M, Sconfienza S, Andersson I-M & Rosén G. (2003).


Sort code nordea
vad är the guardian

Arbetsliv i omvandling 2004:01 Attraktivt arbete Från

En annan fråga där anställdas frånvaro kan minskas är att involvera de anställdas personliga frågor (dvs. barn hemma, sjuk familj etc.) och företagets vilja att vara flexibel. Det praktiska arbetet som bidrar till ett attraktivt arbete är att få arbeta med händerna och vara skapande (Åteg et al, 2004). Arbetstillfredställelse. Arbetstillfredställelsens innebörd syftar till den anställdes upplevelse och vad den får ut av arbetet. Subkategorier till arbetstillfredställelse i modellen är Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva.